Citroën HY 1974

Perfectă pentru evenimente retro cu șpil.

Disponibilă începând cu luna mai a anului 2019, duba verde este diferită față de toate celelalte prin dimensiunile ei, dar și prin aspectul exterior.

Dotãri interior.

3 puncte de alimentare, iluminat, tejghea lemn natur, tablou de siguranțe, frigider, rezervor apă curentă, rezervor apă deșeu, baterie apă caldă și chiuvetă, spații de depozitare, linoleum anti-septic.

Dotãri exterior.

Iluminat, tejghea lemn natur, acces lateral și spate, alimentare la sursă de curent, portbagaj.

va_verde_dod
vb_verde_dod